Top Printing is een drukker waarmee we heel graag samenwerken. Onze relatie is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect en overstijgt het klassieke patroon. Er is sprake van een intense partnership. Wat wij zo hard aan hen waarderen, is hun flexibiliteit, uitmuntende service, snelle levering en behulpzaamheid. 

Niets is hen teveel en ze doen al het mogelijke om aan de wensen van de klant tegemoet te komen. In onze business werken we vaak met heel korte deadlines, maar ook dit vormt voor hen geen probleem. Top Printing staat je bij met raad en daad en kan je gericht advies geven over papiersoorten, grammages en papierkwaliteiten. Een bijkomende troef is hun pro-activiteit en bereikbaarheid. Bij enige twijfel wordt er onmiddellijk contact opgenomen of wordt er een filmpje gemaakt die de vouwwijzen van een speciale folder duidelijk in beeld brengt. Op eenvoudig verzoek worden er papierstalen opgestuurd, zodat de klant een gerichte prijsaanvraag kan indienen.

Wat wij zeker ook appreciëren, is dat deze drukker openstaat voor feedback en bereid is om gevraagde aanpassingen uit te voeren. En last but not least: de drukwerken van Top Printing zijn van een prima kwaliteit.

Kort gezegd: een samenwerking met deze drukker is TOP voor jouw business. “